תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
שיעור מסכם במשנה ברורה היומי I הלכות אמירה לגוי - סימן שז Video Shiur ר' זיו ארזי
שיעור מסכם במשנה ברורה היומי | הלכות כיבוס בשבת - סימן שב | ישיבת הכותל Video Shiur הרב אהרן מורה
סימן מ"ז סעיף ז' Audio Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל
סימן ל"ב סעיף מ"א Audio Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל
סימן ל"ב סעיף י"ח Audio Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל
סימן כ"ז סעיף י' Audio Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל
סימן כ"ז,ב'-ט' Audio Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל
סימן כ"ה Audio Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל
סימן כ"ד Audio Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל
סימן ד',א' - י"ג Audio Shiur Dvar Torah מו"ר הרב אביגדר נבנצל
סימנים ב',ד' - ג',י"ז Audio Shiur Dvar Torah מו"ר הרב אביגדר נבנצל
סימנים א',א' - ב',ג' Audio Shiur Dvar Torah מו"ר הרב אביגדר נבנצל
קורע חלק ב' Audio Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל
מלאכת מלבן, מנפץ וצובע Audio Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל
מלאכת קושר חלק ב' ומלאכות מתיר, תופר וקורע Audio Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל
מלאכת קושר חלק א' Audio Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל
משנה ברורה רע"ב- רע"ד כז' טבת Audio Shiur הרב אהרון מורה
הלכות שבת ו' טבת Audio Shiur הרב אהרון מורה