תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
איסור "לא תחנם" בשביעית Audio Shiur הרב נחום נריה
ביעור פירות שביעית Audio Shiur הרב נחום נריה
איסור סחורה בפרות שביעית Audio Shiur הרב נחום נריה