תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
מלאכת בורר (יד)- הנאה ממעשה שבת במלאכת בורר Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר (יג)- שימוש בתיון בשבת Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר (יב)- ברירה בכף או במזלג Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר (יא)- דיני שטיפת פירות וירקות Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר (י)- דיני הוצאת גרעינים Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר (ט)- בדין פירוק קליפתם הירוקה של השקדים Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר (ח)- קילוף פירות וירקות Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר (ז)- גדר לאלתר Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר (ו)- האם צריך להוציא העצמות בפיו Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר (ה)- אכילת דגים בשבת Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר (ד)- דין זבוב שנפל למשקה Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר (ג)- בורר בסכו"ם Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר (ב)- ברירה בכלים ובשני מיני אוכלים Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מלאכת בורר- הקדמה Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיעור 7- ברירה באוכל מאוכל-סוגיית ביצה וחרדל Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיעור 4- ברירת זבוב מכוס, עצמות מבשר Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיעור 3-מחלוקת הרא''ש והרמב''ן בהוצאת פסולת סמוך לאכילה Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיעור 3 המשך-החזון איש והרב אויערבך בהוצאת פסולת Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיעור 2-מחלוקת תוס ורמבן האם בורר דרך המלאכה או דרך האכילה Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיעור1-מהות ותנאי בורר, הוצאה לאלתר בכלי, הוצאת פסולת לאלתר Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
אכילת דג בדג כהלכה Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר