תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
שיעור כללי למסכת שבת Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
בישול טז - דיני שהייה חלק א' Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
בישול טו- בדין הטרדת קדרה עליונה על גבי הפלטה Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר