תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
דיני הטמנה חלק ז- דין הטמנה אסורה בדיעבד Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
דיני הטמנה (חלק ו)- דיני הטמנה באוכלים (שימוש בשקית קוקי) Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
דיני הטמנה (חלק ה)- בדיו הטמנה בדבר המוליד חום Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
דיני הטמנה (חלק ד)- הטמנה בכלים Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
דיני הטמנה (חלק ג)- בדין שימוש בסיר לבישול איטי Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
דיני הטמנה (חלק ב)- הטמנה במקצת בשבת Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
דיני הטמנה- חלק א Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר