תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
דיני חזרה חלק ג- החזרת תבשיל שהורד מהפלטה בטעות Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
דיני חזרה חלק ב- כבתה הפלטה בשבת Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
דיני חזרה- חלק א Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר