תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
איזה ירקות נקנה ונאכל בשנת השמיטה- תשפ"ב Video Shiur הרב יוסף צבי רימון
פרוזבול Audio Shiur הרב יגאל חבשוש
דברי סיכום Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שמיטת תשע"ה במרחב הציבורי Audio Shiur Video Shiur הרב מורדכי שומרון
מושגי יסוד בשמיטה Audio Shiur Video Shiur הרב אהרון מורה
השמיטה במטבח Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב יוסף צבי רימון