תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
הלכות קידוש- קידוש במקום סעודה Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
הלכות קידוש- טעימת היין על ידי המסובים Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
הלכות קידוש- מי צריך לשתות מן הקידוש? Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר