תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
פורים ברכות קריאת מגילה, תענית אסתר, שתית יין Audio Shiur הרב אהרון מורה
פסח - אכילה ושתיה בין הכוסות Audio Shiur הרב אהרון מורה
ברכת\קידוש לבנה Audio Shiur הרב אבנר ששר
השוכח יעלה ויבוא, הלל בראש חודש? ודיניו Audio Shiur הרב אבנר ששר
מלאכת בורר, ברכת החודש, סעודה בר"ח Audio Shiur הרב אבנר ששר
הלכות בישול Audio Shiur הרב אבנר ששר
מלאכת קושר, מהוא מעשה שבת Audio Shiur הרב אהרון מורה
ציד ופסיק רישא Audio Shiur הרב אהרון מורה
דיני ציד Audio Shiur הרב אהרון מורה
הספד, עשיית מלאכה, סעודות בחנוכה Audio Shiur הרב אבנר ששר
ערוב לדבר מצווה, טלטול Audio Shiur הרב אבנר ששר
עשיית הערוב Audio Shiur הרב אבנר ששר
ערובי חצרות כאשר יש גוי Audio Shiur הרב אהרון מורה
ערובי חצרות\שיתופי מבואות Audio Shiur הרב אהרון מורה