תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פסקאות ז-יד Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | מאמר שני, המשך פיסקה יד' Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פיסקה יד' Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פיסקה ב (ג) Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פסקה ב' Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פסקה א' Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק שלושים וארבע | הרב גדי שלוין Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק שלושים ושלוש | הרב גדי שלוין Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק שלושים ושתיים Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק שלושים ושתיים Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק שלושים ואחת Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק שלושים Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק עשרים ותשעה Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק עשרים ושמונה Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק עשרים ושבע | הרב גדי שלוין Video Shiur הרב גדי שלוין
כוזרי שיעור מספר 29 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
הכישרון הישראלי - הרב יוסף קלנר | כוזרי (שיעור 21) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הראייה הייחודית של עם ישראל - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 17) Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 42 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 41 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 40 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 39 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 38 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 37 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 36 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 35 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 34 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 33 הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי מאמר ראשון - שיעור מספר 32 הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 31 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
הרב יוסף קלנר שליט"א - כוזרי שיעור 28 Video Shiur הרב יוסף קלנר
הרב יוסף קלנר שליט"א - כוזרי שיעור 26 Video Shiur הרב יוסף קלנר
עיקר מאמר ראשון - הרב יוסף קלנר | כוזרי (שיעור 25) Video Shiur הרב יוסף קלנר
שיעור בהסטוריה - הרב יוסף קלנר | כוזרי (שיעור 24) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הרב יוסף קלנר - כוזרי (שיעור 23) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הרב יוסף קלנר כוזרי (שיעור 22) Video Shiur הרב יוסף קלנר
גדולי דורות האומה לא טועים - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 20) Video Shiur הרב יוסף קלנר
התורה היא מנהג ישראל - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 19) Video Shiur הרב יוסף קלנר
האמונה מהמסורת - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 18) Video Shiur הרב יוסף קלנר
מהי אמונה - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 16) Video Shiur הרב יוסף קלנר
תחילת פגישת הכוזרי עם החבר - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 15) Video Shiur הרב יוסף קלנר
סיכום הצגת נפש הגוי - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 14) Video Shiur הרב יוסף קלנר
נפש הגוי והאמת - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 13) Video Shiur הרב יוסף קלנר
העניין האלוקי ותחילת דברי הנוצרי - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 12) Video Shiur הרב יוסף קלנר
פרידת המלך מהפילוסוף - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 11) Video Shiur הרב יוסף קלנר
עמדותיהן הנפשיות של הכוזרי והפילוסוף - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 10) Video Shiur הרב יוסף קלנר
עיון בשיטת הפילוסוף - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 9) Video Shiur הרב יוסף קלנר
קשיים בשיטת הפילוסוף - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 8) Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי מאמר ראשון סעיף א' - ביאור דעת הפילוסוף (2) Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי מאמר ראשון סעיף א' - הפילוסוף (שיעור 1) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הבנת הספר - הרב יוסף קלנר | הפתיחה לכוזרי חלק ג' (שיעור 5) Video Shiur הרב יוסף קלנר
תוכן החלום - הרב יוסף קלנר | הפתיחה לכוזרי חלק שני (שיעור 4) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הפתיחה לכוזרי - חלום - הרב יוסף קלנר (שיעור 3) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הקדמה לכזרי חלק שני ופתיחת הספר - הרב יוסף קלנר (שיעור 2) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הקדמה לכוזרי - הרב יוסף קלנר (שיעור 1) Video Shiur הרב יוסף קלנר
חלק עשרים ושש Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים וחמש - פסקאות פח'-צ' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים וארבע - פסקאות פד'-פז' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים ושלוש - הרחבה לפסקה פג' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים ושתיים - פסקאות פ'-פג' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים ואחד - פסקה פ' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים: הטבע Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק תשעה-עשר: בריאת העולם Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שמונה-עשר: פסקה מז' - המשך עניין גיל העולם Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שבעה-עשר - הלשונות, השבוע והספירה העשרונית Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שישה-עשר - גיל העולם Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק חמישה-עשר - פסקאות מב'-מג' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק ארבעה-עשר - פסקאות כו'-מא' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שלוש-עשר - פסקאות יט'-כה' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שנים-עשר - פסקה יב'-יח' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק אחד-עשר - פסקה יא' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשירי - המוסלמי (2) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק תשיעי - המוסלמי (1) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שמיני - הנוצרי (2) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שביעי - הנוצרי (1) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שישי - הפילוסוף (3) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק חמישי - הפילוסוף (2) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק רביעי - הפילוסוף (1) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שלישי - החלום Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שני - הקדמה (2) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק ראשון - הקדמה (1) Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעור ב' תורת ישראל לנוכח הדתות האחרות Audio Shiur הרב יהודה עובדיה
שיעור א' פתיחה ודברי הפילוסוף Audio Shiur הרב יהודה עובדיה