תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
ביאור תפילות ראש השנה Audio Shiur הרב אריה שפירא
כפרת יום הכיפורים Audio Shiur הרב אריה שפירא
ביאור ברכת מלכויות Audio Shiur הרב אריה שפירא
ביאור ברכת זכרונות ושופרות Audio Shiur הרב אריה שפירא
הרקע לימים נוראים Audio Shiur הרב אריה שפירא
ענין יום הכיפורים - "לפני ה' תטהרו" Audio Shiur הרב אריה שפירא
סוד השופר בר"ה Audio Shiur הרב אריה שפירא
על מה מתפללים בראש השנה? Audio Shiur הרב אריה שפירא
הקדמה - עניינו של ראש השנה Audio Shiur הרב אריה שפירא