תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
[כ' אדר] פרק ערבי פסחים (1)- לימוד ושיעור עם הרב אהרון מורה במסכת פסחים Video Shiur הרב אהרון מורה
[כא' אדר] ערבי פסחים (2) דף ק. עם הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
[כב' אדר] לימוד מסכת ערבי פסחים (3) דף קא - הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
[כג' אדר] לימוד מסכת פסחים (4), פרק ערבי פסחים דף קח- גפ"ת, הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
[כד' אדר] לימוד מסכת פסחים, פרק ערבי פסחים (5) דף קט -גפ"ת, הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
לימוד מסכת פסחים פרק ערבי פסחים דף קיד (6) הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
ממשיכים בתורה- ערבי פסחים- הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
ממשיכים בתורה- ערבי פסחים- הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
ממשיכים בתורה- ערבי פסחים- הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
ממשיכים בתורה- שיעור בעיון: מצוות ה'מגיד'- הרב יואל רוזנברג Video Shiur הרב יואל רוזנברג
ממשיכים בתורה-מסכת פסחים, בדיקת חמץ- הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
מסכת פסחים דף קטו- הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
מסכת פסחים דף קטז- הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
ערבי פסחים - הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
ערבי פסחים דף קו ע"ב - הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה
שביבי למדנות בדף יומי - מסכת פסחים דף נח Video Shiur הרב ישי הורן
שביבי למדנות בדף יומי - מסכת פסחים דף עב Video Shiur הרב ישי הורן
שביבי למדנות בדף יומי - מסכת פסחים דף צט Video Shiur הרב ישי הורן
שידורים חיים מישיבת הכותל- לימוד מסכת פסחים, פרק ערבי פסחים עם הרב אהרון מורה Video Shiur הרב אהרון מורה