תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
שיעור מס' 1 הקדמה Audio Shiur הרב אהרון מורה
שיעור מס' 2 הכנה בשדה ובגינות נוי לקראת השמיטה Audio Shiur Dvar Torah הרב אהרון מורה
שיעור מס' 3 המלאכות האסורות בשביעית Audio Shiur הרב אהרון מורה
שיעור מס' 4 גדולו בית עציצים וכדו' Audio Shiur הרב אהרון מורה
שיעור מס' 5 דיני סחורה ואוצר בית דין Audio Shiur Dvar Torah הרב אהרון מורה
שיעור מס' 6 דמי שביעית Audio Shiur Dvar Torah הרב אהרון מורה
שיעור מס' 7 חיוב אכילת פירות שביעית ואיסור השחתה Audio Shiur Dvar Torah הרב אהרון מורה
שיעור מס' 8 כלי החלת קדושת שביעית Audio Shiur הרב אהרון מורה
שיעור מס' 9 דיני ביעור Audio Shiur הרב אהרון מורה
שיעור מס' 10 שמיטה בשדה גוי Audio Shiur הרב אהרון מורה
שיעור מס' 11 איסור ספיחי שביעית Audio Shiur הרב אהרון מורה
שיעור מס' 12 שמיטה בזמן הזה Audio Shiur הרב אהרון מורה
שיעור מס' 13 שמיטת כספים Audio Shiur הרב אהרון מורה
שיעור מס' 14 דיני פרוזבול Audio Shiur הרב אהרון מורה
הכנה בשדה ובגינות נוי לקראת השמיטה Audio Shiur Dvar Torah הרב אהרון מורה
איסור סחורה והפקרת השדה Audio Shiur הרב אהרון מורה
קדושת שביעית בפירות Audio Shiur הרב אהרון מורה