תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
נס להתנוסס תהילים פרק ס' Audio Shiur מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי
יום העצמאות ה-60 מזמור ס"א בתהילים "שנותיו כמו דור ודור" Audio Shiur מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי
הקמת המדינה מראות עני מורנו הרב הדרי זצל Dvar Torah מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי
יום העצמאות במובן הרגשי Audio Shiur הרב טוביה ליפשיץ
בירור עיניינו של יום העצמאות בהלכה ובאגדה Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיחה ליום העצמאות מדינת ישראל יסוד כסא ה' בעולם Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
לבירור עניינו של יום העצמאות בהלכה ובאגדה Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיחה ליום העצמאות בביהכנ"ס החורבה Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מדינת ישראל גאולה בדרך הטבע Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיחה לליל יום העצמאות תשע"ג Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
לתוקף קדושת יום עצמאותנו Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיחה לליל יום העצמאות תשע"ד Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
לתוקף יום עצמאותנו Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיחה לליל העצמאות Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
לתוקף קדושת יום עצמאותנו Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
האם יתכן שמדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו Dvar Torah Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיחה בליל יום העצמאות בחורבה Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
מהותו יום העצמאות ה70 Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
ערב יום העצמאות התשע"ט בישיבת הכותל Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיחה ליום העצמאות Audio Shiur הרב מרדכי אלון
שיחה ליום העצמאות Audio Shiur הרב מרדכי אלון
מזמור ק"ז בתהילים Audio Shiur הרב מרדכי אלון
מדינה כנקמה על השואה Audio Shiur הרב מרדכי אלון
סעודת ליל יום העצמאות Video Shiur הרב בנימין יגר
מיוחדותו של יום העצמאות Audio Shiur הרב אבנר ששר
אמונה וצפייה לישועה Audio Shiur Video Shiur הרב גדי שלוין
תפילת יום העצמאות Video Shiur כללי
ליל יום העצמאות בחורבה Video Shiur כללי
תפילת ליל יום העצמאות Video Shiur כללי
אמירת מזמורי תהילים ושמחת ליל יום העצמאות Video Shiur כללי
קליפ ריקודים יום העצמאות Video Shiur כללי
פסיקותיו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ביחס למדינה ויום העצמאות Audio Shiur Video Shiur הרב יגאל חבשוש
יחסו של השפת אמת לציונות Audio Shiur Video Shiur הרב ראובן רז (זכריה)
שיחה לליל העצמאות Video Shiur הרב אריה שטרן
המורכבות ביום העצמאות ובגאולה Audio Shiur הרב אריה שפירא
סיפורו של הקמת ההתיישבות ביו"ש Video Shiur מר בני קצובר
יחסו של הגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל למדינת ישראל Audio Shiur Video Shiur הרב ישי הורן