תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
שיעור כללי- העוסק במצווה פטור מין המצווה Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
שיעור כללי | הדלקת נרות חנוכה בבית Video Shiur מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר
ברכה לבטלה Video Shiur הרב יצחק יוסף
ובשביעית תשמטנה ונטשתה Video Shiur הרב בן ציון אלגאזי