תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
חלק אחד-עשר - פסקה יא' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק ארבעה-עשר - פסקאות כו'-מא' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק חמישה-עשר - פסקאות מב'-מג' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק חמישי - הפילוסוף (2) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשירי - המוסלמי (2) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים ואחד - פסקה פ' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים וארבע - פסקאות פד'-פז' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים וחמש - פסקאות פח'-צ' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים ושלוש - הרחבה לפסקה פג' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים ושש Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים ושתיים - פסקאות פ'-פג' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק עשרים: הטבע Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק ראשון - הקדמה (1) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק רביעי - הפילוסוף (1) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שביעי - הנוצרי (1) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שבעה-עשר - הלשונות, השבוע והספירה העשרונית Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שישה-עשר - גיל העולם Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שישי - הפילוסוף (3) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שלוש-עשר - פסקאות יט'-כה' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שלישי - החלום Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שמונה-עשר: פסקה מז' - המשך עניין גיל העולם Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שמיני - הנוצרי (2) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שני - הקדמה (2) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק שנים-עשר - פסקה יב'-יח' Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק תשיעי - המוסלמי (1) Video Shiur הרב גדי שלוין
חלק תשעה-עשר: בריאת העולם Video Shiur הרב גדי שלוין
גדולי דורות האומה לא טועים - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 20) Video Shiur הרב יוסף קלנר
האמונה מהמסורת - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 18) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הבנת הספר - הרב יוסף קלנר | הפתיחה לכוזרי חלק ג' (שיעור 5) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הכישרון הישראלי - הרב יוסף קלנר | כוזרי (שיעור 21) Video Shiur הרב יוסף קלנר
העניין האלוקי ותחילת דברי הנוצרי - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 12) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הפתיחה לכוזרי - חלום - הרב יוסף קלנר (שיעור 3) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הקדמה לכוזרי - הרב יוסף קלנר (שיעור 1) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הקדמה לכזרי חלק שני ופתיחת הספר - הרב יוסף קלנר (שיעור 2) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הראייה הייחודית של עם ישראל - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 17) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הרב יוסף קלנר - כוזרי (שיעור 23) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הרב יוסף קלנר כוזרי (שיעור 22) Video Shiur הרב יוסף קלנר
הרב יוסף קלנר שליט"א - כוזרי שיעור 28 Video Shiur הרב יוסף קלנר
הרב יוסף קלנר שליט"א - כוזרי שיעור 26 Video Shiur הרב יוסף קלנר
התורה היא מנהג ישראל - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 19) Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי מאמר ראשון - שיעור מספר 32 הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי מאמר ראשון סעיף א' - ביאור דעת הפילוסוף (2) Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי מאמר ראשון סעיף א' - הפילוסוף (שיעור 1) Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 29 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 31 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 33 הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 34 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 35 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 36 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 37 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 38 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 39 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 40 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 41 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
כוזרי שיעור מספר 42 - הרב יוסף קלנר שליט"א Video Shiur הרב יוסף קלנר
מהי אמונה - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 16) Video Shiur הרב יוסף קלנר
נפש הגוי והאמת - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 13) Video Shiur הרב יוסף קלנר
סיכום הצגת נפש הגוי - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 14) Video Shiur הרב יוסף קלנר
עיון בשיטת הפילוסוף - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 9) Video Shiur הרב יוסף קלנר
עיקר מאמר ראשון - הרב יוסף קלנר | כוזרי (שיעור 25) Video Shiur הרב יוסף קלנר
עמדותיהן הנפשיות של הכוזרי והפילוסוף - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 10) Video Shiur הרב יוסף קלנר
פרידת המלך מהפילוסוף - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 11) Video Shiur הרב יוסף קלנר
קשיים בשיטת הפילוסוף - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 8) Video Shiur הרב יוסף קלנר
שיעור א' פתיחה ודברי הפילוסוף Audio Shiur הרב יהודה עובדיה
שיעור ב' תורת ישראל לנוכח הדתות האחרות Audio Shiur הרב יהודה עובדיה
שיעור בהסטוריה - הרב יוסף קלנר | כוזרי (שיעור 24) Video Shiur הרב יוסף קלנר
שיעורים בכוזרי | חלק עשרים ושבע | הרב גדי שלוין Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק עשרים ושמונה Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק עשרים ותשעה Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק שלושים Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק שלושים ואחת Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק שלושים וארבע | הרב גדי שלוין Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק שלושים ושלוש | הרב גדי שלוין Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק שלושים ושתיים Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | חלק שלושים ושתיים Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | מאמר שני, המשך פיסקה יד' Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פיסקה ב (ג) Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פיסקה יד' Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פסקאות ז-יד Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פסקה א' Video Shiur הרב גדי שלוין
שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פסקה ב' Video Shiur הרב גדי שלוין
תוכן החלום - הרב יוסף קלנר | הפתיחה לכוזרי חלק שני (שיעור 4) Video Shiur הרב יוסף קלנר
תחילת פגישת הכוזרי עם החבר - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 15) Video Shiur הרב יוסף קלנר