תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
איזה ירקות נקנה ונאכל בשנת השמיטה- תשפ"ב Video Shiur הרב יוסף צבי רימון
ובשביעית תשמטנה ונטשתה Video Shiur הרב בן ציון אלגאזי
מלאכות ערב שביעית המשמעותיות לשביעית Video Shiur הרב דוד לאו