מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירוע היובל » סיום ש"ס

בין יום השואה ליום העצמאות

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר