מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » יום עיון ועצרת זכרון בשלושים לפטירת מו"ר

יקרא דחיי - חיבור הדורות והתנפלות אל מעיין האמונה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר