מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » יום עיון ועצרת זכרון בשלושים לפטירת מו"ר

(וחשיפת שלט הנצחה ופתיחה הרב ליפשיץ) דברי זיכרון לידיד נפש

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ