מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » יום עיון ועצרת זכרון בשלושים לפטירת מו"ר

ולבקר בהיכלו - הרב הדרי וירושלים

ע"י: אלידע בר שאול