מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » יום עיון ועצרת זכרון בשלושים לפטירת מו"ר

בהשתתפות הרבנים:זינגר,פיניש,טובול,קליגר,דנינו

ע"י: הרב רוני קלופשטוק