מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירוע היובל » ארוע הוקרה לכולל

פתיחה הרב ליפשיץ

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר