מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירוע היובל » ארוע הוקרה לכולל

שני העולמות

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ