מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

דף קי"א: שיטת רש"י, תוספות, רמב"ן

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ