מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

מסכת גיטין דף י: בדין לפני עיור לא תיתן מכשול.

ע"י: הרב חיים כץ