מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

דף ט ע"ב

ע"י: הרב שלמה קליינמן