מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

דף ג ע"ב

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר