מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור ג'

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי