מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור ח'

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי