מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור ט'

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי