מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור י"א

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי