מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור כללי בענין סמכות הסנהדרין במינוי בתי דינין

ע"י: הרב נחום נריה