מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור א'

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי