מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור ו'

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי