מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שער א' פרק א' שיעור ג'

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי