מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שער א' סוף פרק א' שיעור ד'

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי