מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שער א' פרק ב' שיעור ז'

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי