מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שער א' סוף פרק ב' תחילת פרק ג' שיעור ח'

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי