מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שער א' סוף פרק ג' שיעור י"א

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי