מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

פסיק רישיה

ע"י: הרב שלמה משה עמאר