מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שביתה בשבת

ע"י: האדמו"ר מטולנא