מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שער א' פרק ד' שיעור ט"ז

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי