מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

פרק ב' עמוד ע"ב שער החזקות

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי