מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

דף ל"ב ע"ב "שטרא זייפא…גחין ולחיש"

ע"י: הרב משה דימנטמן