מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא בתרא

בבא בתרא - עדות מוכחשת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור