מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא קמא

שיחת פתיחה לזמן חורף והקדמה למסכת בבא קמא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר