מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

המושג השבתה ביום הכיפורים

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר