מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

חצי שיעור סיכום והשלכות יסוד לסוגיותינו

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר