מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

דף ט ע"א ספק ספיקא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר